דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - Accu-Chek Performa

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

Accu-Chek Performa

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש במד סוכר Accu Chek Performa

הכנת מד הסוכר

1. הכנס מקלון בדיקה בכיוון החץ על מנת להפעיל את מד-הסוכר.

2. מד-הסוכר יבצע באופן אוטומטי בדיקות בטיחות - כגון בדיקת איכות מקלון הבדיקה – במהירות כה רבה כך שלא תבחין בכך.

3. בתחילה יופיע מספר הקוד 222 ולאחר מכן יופיע על המסך איור מקלון הבדיקה ולצידו טיפת דם.

מדידת רמות הסוכר בדם

1. בצע דקירה בעזרת דוקרן Accu-Chek.

2. מיד עם נגיעתך בקצה מקלון הבדיקה, הדם ייספג במהירות רבה. בדיקות הבטיחות תתבצענה באופן אוטומטי. כאשר מד-הסוכר זיהה כמות מספקת של דם, סמל שעון החול יתחיל להבהב. באם יידרש, ניתן להוסיף כמות דם נוספת תוך 5 שניות.

3. התוצאה מופיעה על גבי התצוגה לאחר 5 שניות, והיא נשמרת באופן אוטומטי בצירוף שעה ותאריך הבדיקה.

במד הסוכר Accu-Chek Performa ניתן בנוסף לבדיקות בקצות האצבעות לבצע בדיקות גם באזורים חלופיים, כגון: כף היד, האמה, זרוע עליונה, ירך קדמית ואחורית.

 

 

 

 

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר Accu Chek Performa

  הדרכת תפעול מד הסוכר
  Performa tube train allplaybutton

  הדרכה לכיוון שעה ותאריך במד הסוכר
  Performa tube trainplaybutton

  كيفية إستخدام جهاز
  Performa train ARplaybutton

  ضبط الوقت والتاريخ
  Performa train ARplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה

   
  המכשיר במצב הגדרות

   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   

   
   

   
  סימון כללי סומן   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר


   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון


   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.

   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת


  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
   העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.


מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר Accu Chek Performa

  הדרכת תפעול מד הסוכר
  Performa tube train allplaybutton

  הדרכה לכיוון שעה ותאריך במד הסוכר
  Performa tube trainplaybutton

  كيفية إستخدام جهاز
  Performa train ARplaybutton

  ضبط الوقت والتاريخ
  Performa train ARplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה

   
  המכשיר במצב הגדרות

   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   

   
   

   
  סימון כללי סומן   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר


   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון


   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.

   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת


  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
   העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.


קבצים מצורפים להורדה

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

meter warranty Performa

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר Accu Chek Performa

  הדרכת תפעול מד הסוכר
  Performa tube train allplaybutton

  הדרכה לכיוון שעה ותאריך במד הסוכר
  Performa tube trainplaybutton

  كيفية إستخدام جهاز
  Performa train ARplaybutton

  ضبط الوقت والتاريخ
  Performa train ARplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה

   
  המכשיר במצב הגדרות

   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   

   
   

   
  סימון כללי סומן   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר


   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון


   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.

   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת


  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
   העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.