דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - מרכז השירות והתמיכה במד הסוכר Accu Performa 2

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

i-QARE DS-E

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש במד הסוכר מדבר i-QARE DS-E 

 

הכנת מד הסוכר

1. במידה ופתחתם קופסת מקלונים חדשה, יש להכניס צ'יפ הבדיקה למד. יש לעשות זאת בכל פתיחה של קופסת מקלונים חדשה.

2. כאשר המכשיר כבוי, הכניסו את מקלון הבדיקה, המכשיר יידלק אוטומטית, יש לוודא שהקוד המופיע תואם למופיע על קופסת המקלונים.

3. בעת הופעת איור מהבהב של מקלון הבדיקה תתקבל גם התראה קולית "לפני הארוחה יש לבדוק את ערכי הסוכר בדם" , כעת המד מוכן לבדיקת הסוכר בדם.

 

מדידת רמות הסוכר בדם

1. בצע דקירה בעזרת הדוקרן שבערכה.

2. מיד עם נגיעתך בקצה מקלון הבדיקה, הדם ייספג במהירות רבה. בדיקות הבטיחות תתבצענה באופן אוטומטי. כאשר מד-הסוכר זיהה כמות מספקת של דם, סמל שעון החול יתחיל להבהב. באם יידרש, ניתן להוסיף כמות דם נוספת תוך 5 שניות.

3. התוצאה מופיעה על גבי התצוגה לאחר 7 שניות ובנוסף תתקבל התראה קולית, התוצאה נשמרת באופן אוטומטי בצירוף שעה ותאריך הבדיקה.

 

מידע נוסף

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

   

 • hide_tabs: טיפול בשגיאות, הפעלת אחריות

מידע נוסף

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

   

 • hide_tabs: טיפול בשגיאות, הפעלת אחריות

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

מידע נוסף

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

   

 • hide_tabs: טיפול בשגיאות, הפעלת אחריות