דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - מרכז השירות והתמיכה במד הסוכר Accu Instant

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

Accu-Chek Instant

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש במד סוכר Accu Chek Instant

הכנת מד הסוכר

1. הכנס מקלון בדיקה בכיוון החץ על מנת להפעיל את מד-הסוכר.

2. מד-הסוכר יבצע באופן אוטומטי בדיקות בטיחות - כגון בדיקת איכות מקלון הבדיקה – במהירות כה רבה כך שלא תבחין בכך.

 

מדידת רמות הסוכר בדם

1. בצע דקירה בעזרת דוקרן Accu-Chek.

2. מיד עם נגיעתך בקצה מקלון הבדיקה, הדם ייספג במהירות רבה. בדיקות הבטיחות תתבצענה באופן אוטומטי. כאשר מד-הסוכר זיהה כמות מספקת של דם, סמל שעון החול יתחיל להבהב. באם יידרש, ניתן להוסיף כמות דם נוספת תוך 5 שניות.

3. התוצאה מופיעה על גבי התצוגה לאחר 5 שניות, והיא נשמרת באופן אוטומטי בצירוף שעה ותאריך הבדיקה.

במד הסוכר Accu-Chek Instant ניתן בנוסף לבדיקות בקצות האצבעות לבצע בדיקות גם באזורים חלופיים, כגון: כף היד, האמה, זרוע עליונה, ירך קדמית ואחורית.

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר Accu Chek Instant

  הדרכת תפעול מד הסוכר Accu-Chek Instant
  acinstant howto csplaybutton

  הדרכה לקישור עם אפליקיצית Accu-Chek connect

  acinstant app csplaybutton

  كيف بإمكانك استخدام جهاز القياس أكيو-تشيك إنستانت

  acinstant howto csplaybutton

  أكيو تشك إنستانت: الإقتران وضبط التاريخ والنطاق المستهدف
  acinstant app csplaybutton

  كيف بإمكانك استخدام جهاز القياس أكيو-تشيك إنستانت

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Instant 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה

   
  המכשיר במצב הגדרות

   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   

   
   

   
  סימון כללי סומן   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר


   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון


   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.

   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת


  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
   העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.


 • hide_tabs: הפעלת אחריות

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר Accu Chek Instant

  הדרכת תפעול מד הסוכר Accu-Chek Instant
  acinstant howto csplaybutton

  הדרכה לקישור עם אפליקיצית Accu-Chek connect

  acinstant app csplaybutton

  كيف بإمكانك استخدام جهاز القياس أكيو-تشيك إنستانت

  acinstant howto csplaybutton

  أكيو تشك إنستانت: الإقتران وضبط التاريخ والنطاق المستهدف
  acinstant app csplaybutton

  كيف بإمكانك استخدام جهاز القياس أكيو-تشيك إنستانت

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Instant 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה

   
  המכשיר במצב הגדרות

   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   

   
   

   
  סימון כללי סומן   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר


   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון


   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.

   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת


  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
   העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.


 • hide_tabs: הפעלת אחריות

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

meter warranty Performa

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר Accu Chek Instant

  הדרכת תפעול מד הסוכר Accu-Chek Instant
  acinstant howto csplaybutton

  הדרכה לקישור עם אפליקיצית Accu-Chek connect

  acinstant app csplaybutton

  كيف بإمكانك استخدام جهاز القياس أكيو-تشيك إنستانت

  acinstant howto csplaybutton

  أكيو تشك إنستانت: الإقتران وضبط التاريخ والنطاق المستهدف
  acinstant app csplaybutton

  كيف بإمكانك استخدام جهاز القياس أكيو-تشيك إنستانت

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Instant 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה

   
  המכשיר במצב הגדרות

   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   

   
   

   
  סימון כללי סומן   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר


   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון


   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.

   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת


  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
   העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.


 • hide_tabs: הפעלת אחריות